มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
QR Code หน่วยรับบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

QR Code หน่วยรับบริจาคของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ สำรับผู้ที่บริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คฤหัสถ์ทุนละ ๓,๑๐๐ บาท/คน บรรพชิตทุนละ ๒,๑๐๐ บาท/รูป สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้…ขออนุโมทนาบุญในปัญญาบารมีท่านที่ประสงค์จะอนุเคราะห์ส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกหลานชาวกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง…เมื่อท่านบริจาคแล้วขอความกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยที่งานการเงิน โทร 0840320004 หรือผู้อำนวยการฯ โทร 0918652754

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว