มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
โครงการประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา19-20 พฤษภาคม 2559

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกาาและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม
– ปฎิบัติธรรม
– ประกวดสรภัญญะ
– ตอบปัญหาธรรมะเชิงทุนการศึกษา

โครงการประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา กิจกรรมปฎิบัติธรรม  วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
19-20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดประชานิยม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สอบถามรายละเอียดได้ที่
081-3651913 ,095-5089342, 043-815393

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว