มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
สอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๘ ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๘ ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สนามสอบ : วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์
สนามที่สอบ : อาคารพระเทพสารเมธี วิทยาลัยศาสตร์เฉลิมพระเกียนรติกาฬสินธุ์

ธรรมศึกษา ชั้นตรี

  • เลขที่ 1-25 ห้องสอบ R-301
  • เลขที่ 26-50 ห้องสอบ R-302

ธรรมศึกษา ชั้นโท

  • เลขที่ 1-25 ห้องสอบ R-303
  • เลขที่ 26-50 ห้องสอบ R-304
  • เลขที่ 51-65 ห้องสอบ R-305

ธรรมศึกษา ชั้นเอก

  • เลขที่ 1-25 ห้องสอบ R-306
  • เลขที่ 26-50 ห้องสอบ R-307
  • เลขที่ 51-77 ห้องสอบ R-308

ตารางสอบ

วิชากระทู้ธรรม  08.00 – 11.30 น
วิชาธรรม          13.00- 13.50 น.
วิชาพุทธ          14.00-14.50 น.
วิชาวินัย          15.00-15.50 น.

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว