มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
วิสาขบูชาสากลโลก เวลา 09.00น. พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง)พร้อมคณะศิษณ์มอบที่ดิน 39-0-95 ไร่

วิสาขบูชาสากลโลก เวลา 09.00น. พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง)พร้อมคณะศิษณ์มอบที่ดิน 39-0-95 ไร่

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว