มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์โทร. 0-4381-5393

รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร : 1 มกราคม -30 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 1 พฤษภาคม 2560
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์: 6 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ : 8  พฤษภาคม 2560
รายงานตัว : 11  พฤษภาคม 2560

สถานที่รับสมัคร
มมร.วศ.ก. 84/1 วัดประชานิยม ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
http://mbukalasin.com
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
โทร. 0-4381-5393

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว