มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
พิธีสวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อน้อมถวาย พระเดชพระคุณ พระเทพวิมลญาณ วิ. (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร)

พิธีสวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อน้อมถวาย พระเดชพระคุณ พระเทพวิมลญาณ วิ.(หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร) รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) , ผจล.วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กทม. วันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร อาคารพระเทพสารเมธี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๔๕ น. ถึง ๑๓.๐๐ น

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว