มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ประกาศ วศก.มมร. เรื่อง เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสอง)

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว