มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ประกาศถึงนักศึกษาที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ

ประกาศถึงนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ กรุณาติดต่อขอทำเรื่องผ่อนผันที่ อ.ชญาพร วรามิตร ตามประกาศที่แนบ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว