มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว