มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพิชามญชุ์ นาถมทอง ที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพิชามญชุ์ นาถมทอง ที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มมร.วศ.ก.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีด้วย เป็นอย่างยิ่ง ครับ (สอบติด 3 แห่ง เลือกปทุมธานี เขต 1)

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว