มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ขอแสดงความยินดีบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

#วันซ้อมรับปริญญา
13-14 พฤศจิกายน 2558
ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
วัดประชานิยม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

#วันรับปริญญา
21-22 พฤศจิกายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว