มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ขอแสดงความความยินดีที่ได้รับการเรียกบรรจุแต่งตั้งรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับ นายนรินทร์ ชมภูทัศน์ ที่ได้รับการเรียกบรรจุแต่งตั้งรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชา ภาษาไทย) ซึ่งจะไปรายงานตัวในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ครับ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว