มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อดินถมที่ สร้างวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อดินถมที่เพื่อสร้างวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ เกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บ้านทุ่งสว่าง (คุ้มโนนตูม) ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ใช้ดินจำนวน ๑๒,๔๘๐ รถ ๆละ ๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๖,๐๐๐ บาท ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพซื้อดิน

 

ติดต่อสอบถาม โทร.091-8652754 , 043-815393 , 084-0320004

 

สามารถบริจาคได้ที่การเงินและบัญชีของวิทยาลัยฯพร้อมรับใบเสร็จเพื่อเป็น หลักฐานด้วยทุกครั้ง หากโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารขอความกรุณาแจ้งที่อยู่ทางแฟ็กหมายเลข 043-815855 เพื่องานการเงินจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินมอบแด่ท่านไว้เป็นหลักฐานต่อไป

 

โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย

สาขา กาฬสินธุ์

ชื่อบัญชี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ เกียรติกาฬสินธุ์

เลขที่ 404-0-56998-9

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว