มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างปัญญาบารมี ครบรอบ20ปี วันที่ 14 ก.พ.64 ณ อาคารหอประชุมหลังใหม่ มมร.วศ.ก.

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างปัญญาบารมี ครบรอบ20ปี จำนวน 500กองๆละ 500 บ. วันที่ 14 ก.พ.64 ณ อาคารหอประชุมหลังใหม่ มมร.วศ.ก.

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว