มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
พระครูสุธีวรสาร,ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เป็นประธานที่ประชุมบุคลากรประจำเดือน
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว