มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
19-20 พฤษภาคม 2559 โครงการประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา กิจกรรมปฎิบัติธรรม

โครงการประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา กิจกรรมปฎิบัติธรรม  วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
19-20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดประชานิยม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
081-3651913 ,095-5089342, 043-815393

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว