มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี (รอบแรก)

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว