มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ประกาศ จากงานพระสอนศีลธรรมฯ ให้พระสอนศีลธรรมฯ ส่งใบรายงานไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2560

ประกาศ จากงานพระสอนศีลธรรมฯ
ให้พระสอนศีลธรรมฯ ส่งใบรายงานไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2560
(ส่งมาให้ถึง น.สปิยกุล ภูบุญเติม ภายในวันที่ 15ก.ย60)
เนื่องจากปีนี้ไม่มีการกันงบประมาณเหลื่อมปี
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ วข. วล. จึงต้องทำเรื่องเบิกเงินให้เสร็จภายในวันที่ 15 ก.ย 2560 เดี๋ยวเอกสารประกาศในครั้งนี้จะตามมา
จึงกราบนมัสการมาเพื่อทราบค่ะ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 085-6432983

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว