มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มมร.วศก.

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

ห้องสอบสัมภาษณ์    อาคารพระเทพสารเมธี  ชั้น 2

  • – สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา  (ห้อง  R-206)
  • – สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  (ห้อง  R-204)
  • – สาขาวิชาสังคมศึกษา  (ห้อง  R-203)
  • – สาขาวิชาการปกครอง  (ห้อง  R-207)

 

ห้องสอบข้อเขียน  นักศึกษาใหม่  อาคารพระเทพสารเมธี  ชั้น 1
                                               ห้องประชุมสุธาสินี – ศีลคุณากร

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว