มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน บุญเดือน ๙ บุญข้าวประดับดิน

กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสานบุญเดือน ๙ บุญข้าวประดับดิน วันจันทร์ ที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เชิญนักศึกษา ผู้สนใจ ทดสอบความรู้ผ่าน 80 % รับเกียรติบัตร ลิงก์ https://1th.me/XgHQT
#วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
#MBUKalasinBuddhistCollege

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว