มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
กำหนดจัดงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร จึงประกาศหยุดเรียนในวันเสาร์ที่ ๒๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดจัดงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน๒๕๕๘ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) วิทยาลัยฯ จึงประกาศหยุดเรียนในวันเสาร์ที่ ๒๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว