มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
5 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

5 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 โดยมีพระเทพสารเมธี ปฐมจารย์ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว