มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โครงการอบรมพัฒนาพระนักเผยแผ่และปฏิบัติกรรมฐาน

๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โครงการอบรมพัฒนาพระนักเผยแผ่และปฏิบัติกรรมฐาน โดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดกาฬสินธุ์ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดป่าสันติวาสอินทาราม บ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีพระสงฆ์ร่วมโครงการฯ ๑๕๐ รูป9

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว