มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมวันวิสาขบูชา

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ สนามกีฬาหัวหมาก ได้มีโอกาสถวายโปงลางเครื่องดนตรีประจำหวัดกาฬสินธุ์ ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ทรงพระเจริญ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว