มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๕ ก.ย.๖๓ พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะภาค ๘, เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เมตตาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓

๕ ก.ย.๖๓ พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะภาค ๘, เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เมตตาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓ คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วม ๒๕๐ รูป/คน ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ชั้น ๓ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว