มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีเชิญสรีระสังขารพระเทพวิมลญาณ(หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร-วงศ์มาลัย)

๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและประชาชนทุกสารทิศ ร่วมพิธีเชิญสรีระสังขารพระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร-วงศ์มาลัย) ประธานอุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ขึ้นประดิษฐานที่เจดีย์หลวง วัดป่าศรีถาวรนิมิต บ้านบุ่งเข้ อ.ปากพลี จ.นครนายก เพื่อสานุศิษย์ได้เคารพกราบไหว้สืบไป

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว