มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร มมร.วศก.

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว