มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๙ พ.ค.๖๓ เปิดศูนย์ประสานภารกิจจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒๙ พ.ค.๖๓ นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานภารกิจจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมอบเครื่องยังชีพแก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองสรวงทั้ง ๔ หมู่บ้านเป็นการเริ่มต้น จำนวน ๑๐๘ ชุด ณ ศาลาปันสุขวัดหนองสวง โดยวัดหนองสวงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลหนองสรวง กลุ่มสร้างบ้านแปรงเมือง โดยการนำของนายญาณพล ภูคะมา นายก ทต.หนองสรวง และคณะ นายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองสรวงและคณะ แพรวาฟาร์ม และพี่น้องชาวหนองสรวง ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง และเงินเติมสุขอีก ๙,๑๐๕ บาท โดยจะปันสุขแก่พี่น้องชาวตำบลหนองสรวงทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน และออกโรงทานที่ศาลาปันสุขวัดหนองสวง ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปแบบยังยืน…

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว