มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๐ ปี พระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ)

๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๐ ปี พระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้แทนถวายโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และผ้าไตรไหม ๑ ไตร และพระสงฆ์ ๕๘๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น เช้า ๒๙ พระภิกษุสามเณร ๑,๑๗๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว