มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่าง ๒๗-๓๐ เม.ย. ๖๐ ณ  ค่ายลูกเสือลำปาว ต.ลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว