มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๕ ส.ค.๖๑ ๐๙.๓๐ น. พิธีไหว้ครู รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มมร. วศ.ก.

๒๕ ส.ค.๖๑ ๐๙.๓๐ น. พิธีไหว้ครู รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มมร. วศ.ก. ประด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๕ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง/การปกครอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นประธานในพิธี

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว