มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จทรงเปิดสัปหาด์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดสัปหาด์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ทรงพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร แด่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๖๐ ท่าน และเสด็จชมนิทรรศการลานธรรมสถานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย MBU 4.0 ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว