มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ น. ชมรมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสมทบซื้อดินถมที่เพื่อสร้างวิทยาลัยแห่งใหม่

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ น. ชมรมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสมทบซื้อดินถมที่เพื่อสร้างวิทยาลัยแห่งใหม่ จำนวน ๑๖๐ รถ เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท และคุณพ่อ ดร.มนูญ ศิวารมย์ อ.ประจำมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ต่อยอด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาในปัญญาบารมีของคณะชมรมสตรีอาเซียนทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ ทั้งหมด ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ สมปรารถนาทุกท่านเทอญ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว