มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๓ พ.ค. ๖๐ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒๓ พ.ค. ๖๐ ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สวนดอนธรรม ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จัดโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้เข้าอบรม ๓๐๐ รูป

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว