มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๓ ก.ค.๖๒ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วศ.ก. ร่วมถวายสักการะ ขอขมาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ขออนุโมทนาบุญบารมี คุณความดีจงบังเกิดแด่ทุกท่านเทอญ

๒๓ ก.ค.๖๒ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วศ.ก. ร่วมถวายสักการะ ขอขมาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ขออนุโมทนาบุญบารมี คุณความดีจงบังเกิดแด่ทุกท่านเทอญ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว