มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าเฝ้าน้อมกราบถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลับ ทุกวิทยาเขตวิทยาลัย นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดี เข้าเฝ้าน้อมกราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว