มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๒ ส.ค.๖๒ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ส.ค. ๖๒

๒๒ ส.ค.๖๒ ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ส.ค. ๖๒ ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธาน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว