มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เนื่องในการทำบุญครบรอบ ๑๕ ปี การก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์(มมร.)

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เนื่องในการทำบุญครบรอบ ๑๕ ปี การก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระสงฆ์ ๑๐ รูป มีพระเดชพระคุณพระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ รับทักษิณานุปทานอุทิศบูรพาจารย์และผู้มีคุณูปการ ขออนุโมทนาบุญกับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปีที่ร่วมทำบุญโดยพร้อม เพรียงกัน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว