มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร.วศ.ก. ร่วมสรงน้ำขอพรพระเทพสารเมธี

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร.วศ.ก. ร่วมสรงน้ำขอพรพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. และหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมวาส  เมืองกาฬสินธุ์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว