มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑ ต.ค.๖๑ งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ ๑๒๕ ปี และรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑ ต.ค.๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์  ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย นำโดยพระเทพบัณฑิต อธิการบดี ร่วมทำบุญงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ ๑๒๕ ปี และรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวิสุทธาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ณ ธรรมสถาน ศาลายา นครปฐม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว