มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๙ ก.ย.๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เข้าร่วมโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน

๑๙ ก.ย.๖๑ ๐๘.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เข้าร่วมโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพดิลก รองเจ้าคณะภาค ๙ ธ. เป็นประธานเปิดโครงการฯ พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานปิดโครงการ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว