มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝึกซ้อมเสมือนจริงพิธีรับปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ มมร. วศก.

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี รก.เจ้าคณะภาค ๘ ธ.,เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. องค์ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง วศก. เป็นประธานฝึกซ้อมเสมือนจริงพิธีรับปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ มมร. วศก. และเมตตาร่วมถ่ายภาพหมู่ สำเร็จลงด้วยดี “ผู้มีวิชาและจรณะ เป็นผู้ประเสริฐในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว