มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๗ ก.ค.๖๑ การประชุมกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

๑๗ ก.ค.๖๑ ๑๓.๐๐ น. ถวายการต้อนรับและร่วมประชุมสังเกตการณ์ การประชุมกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ รูป ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) วัดบึงพระลานชัย เป็นประธาน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว