มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๖ ก.ย.๖๓ วันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

๑๖ ก.ย.๖๓ พระครูสุธีวรสาร, ดร. ผอ.วศก. ร่วมงานวันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานและอ่านพระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช นายกสภามหาวิทยาลัย และบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.อว. และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว