มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๑ ทำบุญคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบรอบ ๑๗ ปี

๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๑ ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานในการทำบุญคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบรอบ ๑๗ ปี ทำบุญอาคารเรียนอเนอกประสงค์หลังใหม่ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเถรานุเถระ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นเงิน 308,427 บาท ขออนุโมทนาสาธุการในปัญญาบารมีของทุกท่าน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว