มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครบรอบ ๑๘ ปี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานทำบุญครบรอบ ๑๘ ปี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระสงฆ์สามเณร ๔๖ รูป รับทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา รับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธี

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว