มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทำบุญครบรอบ ๑๖ ปี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทำบุญครบรอบ ๑๖ ปี
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทำบุญครบรอบ ๑๖ ปี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พิธีมอบเกียรติบัตรแด่คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและสื่อมวลชนดีเด่น จำนวน ๒๑ ท่าน มอบทุนการศึกษาของท่านพระมหากฤษณะ จำนวน ๒๘ ทุน พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นประธาน15

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว