มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๓ ก.ค. ๖๐ เทศกาลเข้าพรรษา คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่(วศก) กราบถวายสักการะพระโพธิญาณมุนี และ พระเทพสารเมธี

๑๓ ก.ค. ๖๐ ๑๓.๐๐ น. เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กราบถวายสักการะพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง กราบถวายสักการะพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) วัดประชานิยม และผู้บริหารตามลำดับ

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว