มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
๑๐ ส.ค.๖๒ ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมระดมความคิด ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไปด้วยกัน

๑๐ ส.ค.๖๒ ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมระดมความคิด “ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไปด้วยกัน” ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพปุญญานุภาพ มมร ศาลายา นครปฐม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว