มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

KSN

/
/
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติดของนักเรียนประจำปี 2565

งานให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน พระครูสุธีวรสาร, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) แห่งที่ 18 เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) เป็นประธานปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติดของนักเรียนประจำปี 2565 ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 139 คนระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ศาลาปัญโญภาควัดหนองสวง บ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว